Contactez-nous
Nos offres d'emploi

Vedúci skladu

Naším klientom je významná výrobná spoločnosť, dodávateľ automobilového priemyslu.

Náplň práce:

 • Riadenie skladu - inbound, line feeding, outbound, vrátane súvisiciach administratívnych činností
 • Analýza logistických procesov a implementácia aktivít pre zvýšenie produktivity a kvality
 • Riadenie, zaškoľovanie a motivácia tímu pracovníkov
 • Kontrola správnosti uskladňovania a manipulácie s materiálovými a tovarovými zásobami
 • Koordinácia a dohľad nad vykonávaním riadnej, cyklickej a mimoriadnej inventarizácie skladových zásob
 • Poskytovanie vstupov pre prípravu rozpočtu pre náklady spojené s materiálových a technickým zabezpečením skladu, ľudskými zdrojmi, požiadavkami na layout, tok materiálu
 • Zodpovednosť za bezpečné pracovné prostredie stanovením a dodržiavaním noriem a postupov v oblasti BOZP a OPP
 • Zabezpečenie efektívneho využívania priestoru a manipulačného zariadenia
 • Dohľad nad prevádzkou a údržbou systémov riadenia skladu a automatizovaných systémov skladovania
 • Komunikácia s ostatnými oddeleniami s cieľom zabezpečenia včasnej expedície produktov
 • Vedenie záznamov o skladovej činnosti a vypracovávanie pravidelných reportov pre vedenie spoločnosti

Informácia o mzde:

2.500,- EUR (brutto) / mesiac. Výsledná mzda bude stanovená na základe skúseností a seniority vybraného kandidáta

Profesionálny profil:

 • Predchádzajúce skúsenosti s riadením skladu vo výrobnej spoločnosti min. 5 rokov
 • Znalosť procesov Supply Chain Management a Warehouse Management System
 • Skúsenosti s riadením väčšieho tímu pracovníkov (min. 40)
 • Znalosť práce v SAP výhodou
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, (znalosť maďarského a/alebo nemeckého jazyka je výhodou)

Osobnostný profil:

 • Dobré riadiace zručnosti
 • Logické myslenie
 • Time manažment
 • Tímový hráč
 • Prezentačné zručnosti

Konzultant: Mgr. Alexandra Matejčeková, matejcekova@arthur-hunt.sk


Déposer ma candidature
Les champs marqués avec un * sont obligatoires
Groupe Arthur Hunt